How can we help you today?

Seuraa

Raportin osiot

Kun luot uutta raporttipohjaa, lisää siihen tarvitsemasi kaaviot. Voit myös lisätä vapaan tekstikentän omia muistiinpanojasi varten.

Tuotto (trendikaavio)

Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda salkun tuottoon perustuvan trendikäyrän. Se näyttää prosenttiosuuden vuosineljännekseltä koko salkun osalta.

NOI € / (viimeisin) kiinteistön arvo € * 100

fund_report__trend_yield_FI.png

Investointi (ympyräkaavio)

Kaavio sisältää erittelyn markkina-arvon perusteella. Viittä prosenttia suuremmat arvot esitetään kiinteistökohtaisesti. Jos arvo on pienempi kuin 5 %, nämä lasketaan yhteen Muut -segmenttiin.

Kiinteistö > Info -välilehti, Kohteen arvo

fund_report__pie_chart_investment_FI.png

Suurimmat vuokralaiset (ympyräkaavio)

Kaavio esittää odotetun vuokratuoton mukaan 9 suurinta vuokralaista. Loput vuokralaiset lasketaan yhteen Muut -segmenttiin.

Na_ytto_kuva_2022-4-12_kello_10.52.30.png

Investointistrategia (ympyräkaavio)

Hankinta-arvo perustuu koko rahaston hankinta-arvojen yhdistelmään ja se on jaoteltu strategian mukaan. Ympyräkaavio näyttää strategian osuuden prosentteina.

Kiinteistö > Strategia -välilehti

fund_report__pie_chart_investment_strategy_FI.png

Vuokrareskontra (taulukko)

Taulukkoa luodessa voit valita huomioidaanko tulevat vuokrat. Lisäksi voit poistaa tietoja näkyvistä napsauttamalla kolmea viivaa ja sen jälkeen arvoa, jonka haluat poistaa. Kun napsautat sitä uudelleen, arvo palaa takaisin.

report_template_widget_5_FI.png

Taulukkoon tulevat tiedot:

 • kiinteistön nimi
 • vuokralaisten lkm
 • vuokrattu ala
 • vapaa ala
 • kokonaisvuokratuotto
 • vajaakäyttö
 • vajaakäyttöaste
 • maturiteetti
 • päävuokralainen
 • päävuokralaisen vuokrattu ala
 • päävuokralaisen vuokratuotto
 • päävuokralaisen vuokratuotto %

Vierintäpalkkien avulla näet taulukon tiedot.

fund_report__table_rent_roll_large_FI.png

Rahaston tiedot

Osiota luodessa voit valita haluatko kaikki alla olevat tiedot näkyviin vai poistaa osan niistä rastia napsauttamalla.

 • Toimintoa ei voi perua, joten mikäli poistat tarpeellisen tiedon vahingossa, sinun on luotava osio uudelleen.
 • Napsauta kolmea pistettä > Muokkaa > Luo. Tämä toiminto palauttaa poistamasi tiedon.

Na_ytto_kuva_2022-4-12_kello_10.29.04.png

 Oikeassa reunassa olevalla vierityspalkilla näet kaikki arvot.

 • Valuutta
 • Riskiluokka
 • Kiinteistöomaisuuden käypä arvo
 • Kohteiden lukumäärä
 • Rahaston sijoittajien lukumäärä
 • Vuokralaisten lukumäärä
 • Vuokrattava pinta-ala (m²)
 • Kohteiden käyttöaste (%)
 • Vuokrasopimusten keskipituus (vuosia)
 • Jäljellä olevat yhtiöpanokset
 • Pankkilainat
 • Rahaston sijoitussitoumukset yhteensä
 • Rahaston sijoitussitoumuksista kutsuttu yhteensä
 • Rahaston kutsumattomat sijoitussitoumukset
 • Maturiteetti
 • Vieraan pääoman suhteellinen osuus (loan to value, LTV)
 • Vieraan pääoman korkosuojausaste (%)

Vapaa tekstikenttä

Kynätyökalun avulla muokkaat vapaata tekstikenttää.

fund_report__free_text_1_FI.png

Hyödynnä tekstinmuokkaustoimintoja (lihavointi, kursiivi, alleviivaus, yläindeksi esim. m², alaindeksi esim. Chex = 12dec = 14oct,   tai promille ), luo listoja ja hyperlinkkejä.

fund_report__free_text_2_FI.png

Maturiteetti (mittari)

Tämä mittari näyttää koko rahastosalkun keskimääräisen maturiteetin.

fund_report__maturity_FI.png

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raportointi

Luo raporttipohja

Luo raportti

Luo kvartaaliraportti

Kvartaaliraporttien kommentointi

Raportin jakaminen ja lataaminen

Raporttien haku ja suodatus

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.