How can we help you today?

Seuraa

Budjettien tietolähteet

Kun luot budjetteja, on tärkeää ymmärtää toimintalogiikka ja mistä tieto on peräisin. Näin varmistat, että tarvittava tieto on saatavilla ja budjettien näyttämät arvot ovat oikein.

Arvot eivät päivity automaattisesti, jos lisäät, muokkaat tai poistat kiinteistön korjauksen, sopimuksen, tilan tai lainan. Budjetin päivitys tapahtuu Lisää arvo -näkymässä.

Na_ytto_kuva_2022-6-1_kello_13.58.05.png

Na_ytto_kuva_2022-6-1_kello_13.59.14.png

Luo budjetti -ponnahdusikkuna

1. Budjettipohja

 • Toimintabudjetin nimen täytyy olla "budjetti", jotta se toimii tarkoituksenmukaisesti.
 • Muut budjetit voit nimetä tarpeesi mukaan, esim. Huonoin mahdollinen skenaario tai Vertailunäkymä 2023-24.
 • Kun olet luonut budjettipohjat, niitä voi käyttää kaikkiin kiinteistöihin.
  • Jokaisen budjetin määrittely täytyy kuitenkin tehdä erikseen, esim. aikavalinta ja pohjatiedot.
 • Kun olet luonut 5 budjettia, et voi enää luoda uusia vaan voit ainoastaan valita ne pudotusvalikosta.

2. Aikaväli

 • Budjetin ensimmäinen ja viimeinen vuosi määrittävät ajanjakson, johon budjettiarvot lisätään.
 • Aikaväli määrittää myös miltä ajanjaksolta budjetteja näytetään.
  • Esimerkki: Luot huonoimman mahdollisen skenaarion vuosille 2024-2026. Tarvitset lisäksi vastaavan skenaarion vuosille 2027-2030, joten luot skenaarion myös tälle ajanjaksolle. Taloustiedot -välilehdellä näet molemmat skenaariot vuotta vaihtamalla.

3. Pohjatiedot

 • Pohjatiedot voi kopioida toteumasta tai aiemmasta budjetista.
 • "Pohjatiedot seuraavan mukaisesti" määrittää käytätkö tietyn vuoden toteumaa tai budjettia, vai kopioitko tiedot viimeiseltä 12 kuukaudelta.
 • Inflaatioprosentin voi lisätä budjetin tuottoihin, kuluihin ja/tai lainoihin. Voit asettaa vain yhden prosenttiarvon.

4. Tuotot

Tässä osiossa voit luoda tuottobudjetin aiempien tuottoarvojen perusteella.

 • Kerro tulot inflaatiolla = koko tulo kerrotaan lisäämälläsi prosentilla.
 • Aseta vuokran korotusprosentti tuloryhmän mukaan = voit asettaa korotusprosentin tulotilin jokaiselle alatyypille.
 • Tuo tuotot vuokrasopimuksilta = ota vuokratuotot tämän päivän tilanteen mukaan tai irtisanomisajat huomioiden (huonoin mahdollinen tilanne, jolloin kaikki sopimukset päättyvät päättymispäivän tai irtisanomisajan perusteella).

Na_ytto_kuva_2022-5-31_kello_10.46.18_1.png

5. Kulut

Tässä osiossa voit määrittää kiinteistökustannusten budjetin.

 • Kerro kulut inflaatiolla = kaikki kulut kerrotaan lisäämälläsi prosentilla.
 • Käytä kuluryhmäkohtaista prosenttiarvoa = voit asettaa korotusprosentin kulutilin jokaiselle alatyypille.

Na_ytto_kuva_2022-5-31_kello_10.49.59.png

6. Lainat

 • Voit lisätä kiinteistöön kohdistetun lainan koron, marginaaliprosentin ja lainanhoitokulut.
 • Voit linkittää kuukausittaiset palvelumaksut, hallinnointikulut ja kokonaiskoron tilikohtaisesti.
 • Lainaan liittyvät kulut sisältyvät budjettiin, jos lainan maturiteetti on valitun ajanjakson sisällä.

Na_ytto_kuva_2022-5-31_kello_10.58.38.png

7. CAPEX

 • CAPEX tarkoittaa kiinteistökohtaisia korjauksia, jotka on aktivoitu.
  • Aktivoimattomat korjaukset ovat hoitokuluja.
 • CAPEX -korjauksia varten tarvitset
  • Kustannusarvion
  • Alkamisajankohdan
  • Korjaus on linkitetty tiliin
  • Kiinteistö on linkitetty tilikarttaan
 • Arvot esitetään summana kuukaudessa.
  • Esimerkki: Kustannusarvio A:n summa on 100K EUR ja alkamisajankohta huhtikuu 2023. Kustannusarvio B:n summa on 200K EUR ja alkamisajankohta myös huhtikuu 2023 300K EUR budjetoidaan huhtikuulle.
 • Budjetti sisältää korjaukset, joiden alkamisajankohta on valitun ajanjakson sisällä.
  • Esimerkki: Korjaus alkaa huhtikuussa 2023 ja budjetti sisältää vuoden 2023.

Käyttäjänimi > Tilikartta > valitse tilikartta > Linkitä kiinteistöjä -välilehti

Kiinteistöt > valitse kiinteistö > Korjaukset -välilehti

Na_ytto_kuva_2022-5-31_kello_10.59.33.png

8. Info

 • Vapaamuotoinen kuvaus budjetista

Na_ytto_kuva_2022-5-31_kello_11.02.10.png

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Budjetointi

Toimintabudjetin luominen

Vaihtoehtoisen budjetin luominen

Vertailu

Seuranta

Budjettityyppien muokkaus (vain admin)

Tilikartta

Lainat

Korjaukset

Lisää taloustietoja

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.