How can we help you today?

Seuraa

Kiinteistömittarit - trendinäkymä

Trendinäkymä visualisoi tiedot eri kaavioissa ja voit valita näytetäänkö vai piilotetaanko jokin yksittäinen tieto, kuten hankintahinta. Kaaviot voi tulostaa tai ladata PDF-dokumenttina tai kuvina.

property_kpi_trend_FI.png

 

Alla olevasta taulukosta näet kiinteistömittarin trendinäkymän tiedot, miten luvut lasketaan ja mistä tieto haetaan. Tiedon lähde -sarake auttaa sinua tarkistamaan ja korjaamaan mittarin virheelliset tai puuttuvat luvut. Voit tarkistaa tiedot myös taulukkonäkymästä.

Kuvaukset ja laskelmat viittaavat valittuihin kiinteistöihin ja tulos riippuu tekemästäsi aikavalinnasta (esim. vuosi 2020: NOI on ajanjaksolta tammikuu - joulukuu 2020 ja arvot otetaan vuodelta 2020 tai sitä ennen).

 MITTARI  KUVAUS  LASKENTA  TIEDON LÄHDE
Kiinteistön arvo Sis. markkina-arvo, hankintahinta, tuotto ja nettovuokratuotto ∑ kiinteistöomaisuuden markkina-arvo = kiinteistön markkina-arvo

∑ kiinteistöomaisuuden hankintahinta = kiinteistön hankintahinta

tulot - kulut = NOI

(NOI * 12) / markkina-arvo * 100 = tuotto
Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo

Kiinteistöt > Minun salkkuni > (valitse salkku) > Taloustiedot, NOI
Bruttovuokratuotto Vajaakäytön vaihtelu (%) ja sen osuus bruttovuokratuotosta (vapaa ala / vuokrattava ala) * 100 = kiinteistön vajaakäyttöaste %

∑ kiinteistöjen bruttovuokratuotto = kiinteistön bruttovuokratuotto

(∑ tilojen kuukausivuokra / ∑ vuokrattu ala) * kiinteistön vapaa ala = kiinteistön vajaakäyttö
Vapaa ala: Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Vuokrareskontra (vapaa ala)

Vuokrattava ala: Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Rakennukset > (valitse rakennus), Mitat
Kokonaistuotto Mittaa vuotuista tuottoprosenttia ja myyntivoittoa. Arvonmuutos osoittaa markkina-arvon nousun tai laskun, tuotto osoittaa sijoitetun pääoman tuoton. uusi markkina-arvo - vanha markkina arvo = arvonnousu

tuotto% + arvonnousu % = kokonaistuotto %
Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo

Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, NOI
Kassavirta Kulujen, bruttovuokratuoton ja nettovuokratuoton vertailu ∑ bruttovuokratuotot = kiinteistön bruttovuokratuotto
bruttovuokratuotto - hoitokulut = NOI kk
∑ kulut = kulut kk
Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut
Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, Toteuma
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.