How can we help you today?

Seuraa

Kiinteistömittarit - mittaristonäkymä

Mittaristonäkymä visualisoi laskelmat, jolloin niitä voi esittää suoraan käyttöliittymästä.

property_kpi_dashboard_FI.png

Alla olevasta taulukosta näet kiinteistömittarin mittaristonäkymän tiedot, miten luvut lasketaan ja mistä tieto haetaan. Tiedon lähde -sarake auttaa sinua tarkistamaan ja korjaamaan mittarin virheelliset tai puuttuvat luvut. Voit tarkistaa tiedot myös taulukkonäkymästä.

Kuvaukset ja laskelmat viittaavat valittuihin kiinteistöihin ja tulos riippuu tekemästäsi aikavalinnasta (esim. vuosi 2020: NOI on ajanjaksolta tammikuu - joulukuu 2020 ja arvot otetaan vuodelta 2020 tai sitä ennen).

 MITTARI  KUVAUS  LASKENTA  TIEDON LÄHDE
Tuotto %

Tuottoaste.
Jos kiinteistöllä ei ole markkina-arvoa, käytetään hankintahintaa. Jos kiinteistöllä ei ole nettovuokratuotto 2:ta, käytetään nettovuokratuottoa.

nettovuokratuotto kk / markkina-arvo * 100 = tuotto% Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, NOI
TAI
Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut
ROE Omaisuuserän kannattavuus suhteessa sijoitettuun omaan pääomaan NOI kk / (markkina-arvo - lainaosuus) * 100 = ROE kk

Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Taloustiedot, NOI


Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo

Käyttöaste Mittaa kiinteistön vapaiden alueiden osuuden vuokrattavasta bruttoalueesta (vapaa ala / kiinteistön vuokrattava ala) * 100 = vajaakäyttöaste
(vuokrattu ala / kiinteistön vuokrattava ala) * 100 = käyttöaste
Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut
Maturiteetti Keskimääräinen aika vuosina ja/tai kuukausina, jolloin sopimukset päättyvät.
Määräaikaisen sopimuksen pituus on valitun ajan ja päättymispäivän väliset kuukaudet.
Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen pituus on irtisanomisaika.
kuukausivuokra * vuokrasopimuksen kesto kk) / ∑ kuukausivuokra = maturiteetti

Sopimukset > (valitse sopimus) > Vuokrakaudet


Sopimukset > (valitse sopimus) > Sopimus, Sopimustiedot

Nettotuotto Operatiivinen nettotuotto bruttovuokratuotto - operatiiviset kulut = NOI kk Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut
Markkina-arvo Viimeisin markkina-arvo ∑ markkina-arvot Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo
Markkina-arvo Markkina-arvo per m²/ft² markkina-arvo / vuokrattava ala = markkina-arvo per m² tai ft²

Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo


Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Rakennukset

Kokonaisala Rakennuksen kokonaisala, ml. vapaat alat ∑ kokonaisalat Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Rakennukset
Vuokrattava ala Tuloja tuottava pinta-ala (m²/ft²) ∑ vuokrattavat pinta-alat Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Rakennukset > (valitse rakennus) > Info, Mitat
Vapaa ala Pinta-ala, jota ei ole vuokrattu (m²/ft²) ∑ vapaa ala Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Vuokrareskontra
Vuokrataso (kk) Keskimääräinen vuokra per m²/ft² ka. (bruttovuokratuotto kk) / nettopinta-ala = vuokrataso kk Tilat > (valitse tila) > Yhteenveto
Hoitokulut Keskimääräiset hoitokulut kuukaudessa ka. (hoitokulut kk per m² tai ft²) = hoitokulut kk

Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut

 

Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Rakennukset > (valitse rakennus) > Info, Mitat, Huoneistoala

Osuus salkun tuotosta Kiinteistön osuus salkun nettovuokratuotosta kiinteistön NOI / salkun NOI * 100 = nettovuokratuotto Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut
Osuus omaisuuslajin tuotosta Kiinteistön osuus salkun omaisuuslajin tuotosta kiinteistön NOI / saman kohdelajin kaikki kiinteistöt NOI * 10 = nettovuokratuoton osuus Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen tuotto ja tunnusluvut
Osuus omaisuuslajin arvosta Kiinteistöjen arvo verrattuna saman omaisuuslajin kokonaisarvoon kiinteistön arvo / saman omaisuuslajin kaikkien kiinteistöjen arvo = osuus omaisuuslajin arvosta Kiinteistöt > (valitse kiinteistö) > Info, Kohteen arvo

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
0/0 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.