How can we help you today?

Seuraa

Ymmärrä logiikka mittareiden taustalla

 

Mittari

Kuvaus

Tiedon lähde

Laskenta

Vuokrattava ala

Vuokrattava ala

Kiinteistö > Rakennus  > Rakennuksen vuokrattava ala

Kiinteistön vuokra-alojen bruttosumma.
Ilmoitetaan neliömetreinä.

Bruttovuokratuotto

Bruttovuokratuotto

Kiinteistö > Kohteen tuotot ja kulut > Bruttovuokratuotto

Kiinteistön vuokratulojen bruttosumma.
Ilmoitetaan valuuttana.

Tulotaso
(Kiinteistön mittaristo > Tuotot ja kulut: Vuokratulot)

Vuokratuotto neliömetriä kohden

Kiinteistö > Bruttovuokratuotto,
Nettovuokra-ala

Kiinteistön bruttovuokratuotto jaettuna kiinteistön nettovuokra-alalla.
Ilmoitetaan valuuttana/m2.

Kulut

Kokonaiskulut

Kiinteistö > Kohteen tuotot ja kulut > Hoitokulut

Kiinteistön hoitokulujen kokonaissumma. Ilmoitetaan valuuttana.

Kulutaso

(Kiinteistön mittaristo > Tuotot ja kulut: Hoitokulut)

Hoitokulut neliömetriä kohden.

Kiinteistö > Hoitokulut, Nettovuokra-ala

Kiinteistön hoitokulut jaettuna nettovuokra-alalla.
Ilmoitetaan valuuttana/m
2.

Nettovuokratuotto

Operatiivinen nettotuotto

Kiinteistö > Tuotot ja kulut

Bruttovuokratuotosta vähennetään kulut. Mitataan valuutassa.

Arvo

Markkina-arvo

Kiinteistö > Kohteen arvo > Markkina-arvo

Kiinteistön viimeisten markkina-arvojen summa.
Ilmoitetaan valuuttana.

Arvonmuutos

Arvonnousu/ arvonlaskuprosentteina markkina-arvosta.  

Kiinteistö > Kohteen arvo > Markkina-arvo

Kiinteistön markkina-arvon muutos tietyllä ajanjaksolla jaettuna kiinteistön markkina-arvolla jakson alussa.
Ilmoitetaan prosentteina.

Nettotuotto %

Vuosittainen palautusaste.

Kiinteistö > Tuotot ja kulut, Markkina-arvo

Kiinteistön operatiivisen nettotuotto jaettuna markkina-arvolla.
Ilmoitetaan prosentteina.

Maturiteetti

Keskimääräinen aika, jolloin sopimukset vanhenevat.

Vuokrasopimus > vuokra, ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä, päättymispäivä, irtisanomisaika.

Painotettu keskiarvo, joka perustuu vuokrasopimuksista saataviin tuloihin ja vuokrasopimusten pituuteen. Määräaikaisten vuokrasopimuksien pituus on valitun ajan ja vuokrasopimuksen päättymispäivän välisten kuukausien lukumäärä. Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten pituus on irtisanomisaika. Ilmoitetaan kuukausina.

Kokonaistuotto

Kokonaistuottoaste.

Kiinteistö > Tuotot ja kulut, Markkina-arvo

Nettotuoton ja myyntivoiton summa. Myyntivoitto on laskettu nousuna/laskuna (%) kiinteistön markkina-arvosta.
Ilmoitetaan prosentteina.

Hankintahinta

Omaisuuden hankintahinta.

Kiinteistö > Kohteen arvo > Hankintahinta

Hankintahinnan summa.
Ilmoitetaan valuuttana.

Vajaakäyttöaste

Vuokraamattoman alan prosenttiosuus.

Kiinteistö > Vuokrattava ala

Tila > Tilan ala,  Vuokrasopimus

Vapaana olevan tilan ala jaettuna kiinteistön vuokrattavalla alalla.
Ilmoitetaan prosentteina.

Vuokrausaste

Vuokratun alan prosenttiosuus.

Kiinteistö > Vuokrattu ala

Tila > Tilan ala,  Sopimus

Tilan vuokrattu ala jaettuna kiinteistön vuokrattavalla alalla. Ilmoitetaan prosentteina.

Vuokrataso

Vuokran keskiarvo neliömetriä kohden.

Tila > Tilan ala

Vuokrasopimus > Vuokra

Vuokrasopimusten kuukausittaiset vuokrat jaetaan vuokratulla alalla.
Ilmoitetaan valuuttana/m
2.

Vajaakäyttö (arvo)

Vuokratulojen määrä, jotka vapaana oleva ala olisi voinut tuottaa.

Kiinteistö > Vuokrattava ala

Tila > Tilan ala

Vuokrasopimus > Vuokra

Vapaana oleva ala kerrottuna vuokratasolla. Ilmoitetaan valuuttana.

Vapaat päivät

Päivien lukumäärä, jolloin tila on tyhjillään.

Vuokrasopimus > Päättymispäivä

Päivien keskiarvo, jolloin tila on tyhjillään. Ilmoitetaan päivinä.

Vuokralaisvaihtuvuus

Vaihtuvien vuokralaisten prosenttiosuus.

Tila, Vuokrasopimus > Päättymispäivä

Päättyvien vuokrasopimusten määrä jaettuna tilojen määrällä.
Ilmoitetaan prosentteina.

Kumulatiiviset hoitokulut

Vuoden aikana kertyvät hoitokulut.

Kiinteistö > Hoitokulut

Kuukausittaisten hoitokulujen vuosittainen summa.
Ilmoitetaan valuuttana.

Todelliset hoitokulut

Tietyn ajanjakson hoitokulut.

Kiinteistö >  Hoitokulut

Kuukausittaisten hoitokulujen summa valitulta ajanjaksolta.
Ilmoitetaan valuuttana.

Hoitokulut

Kuukausittainen hoitokulu neliömetriä kohden.

Kiinteistö > Hoitokulut

Kuukausittaisten hoitokulut jaettuna nettovuokra-alalla.
Ilmoitetaan valuuttana/m
2.

 

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
2/2 koki tästä olevan apua
Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö

0 Kommentit

Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.